Veel gestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over de appartementen in Kop West en de inschrijfprocedure.

Kop West - Algemeen

1. Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij jouw  woonvoorkeuren op (deze kun je later nog wel eventueel aanpassen).

Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: jouw gebruikersnaam is gelijk aan jouw e-mail, het wachtwoord mag je zelf kiezen.

Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan, in jouw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het IDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.  Als je alle documenten  (en die van jouw partner) hebt geüpload dan kunt je klikken op ‘documenten compleet’.

Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier jouw woningvoorkeuren opgegeven. Wil je  deze wijzigingen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in jouw IDD.

Stap 6: Wanneer jouw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij  er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van jouw opgegeven woonvoorkeuren, aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Als  jouw dossier akkoord bevonden is door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief toewijzen en ontvang je later van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot het appartement gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

2. Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij je inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de € 1.500,-
- minimaal 45x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf € 1.500

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam .

3. Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst : vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: totale jaarinkomen van verkrijgende AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van jouw netto bedrijfsresultaat.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Wil je berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam van Kop West.

4. Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren.
Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning in Kop West. 

5. Op welke wijze moet ik mijn stukken uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (IDD). Om het je makkelijker te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:
- Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen Kop West
- Haal uw  BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Gaat je huren met jouw partner?  Upload dan ook  de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je  vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement goed door.

6. Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan dient te leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.


Loondienst
-  Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
-  Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
- Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering
-  Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
- Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer
-  Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
-  Prognose 2019 (opgesteld door een accountant)
-  Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen
- Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning
-  (Voorlopige) koopakte
- Jaaropgave hypotheek
- Hypotheekverklaring
Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning
- Verhuurdersverklaring
- Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend
- Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus controleer het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we jouw inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacystatement.

7. Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is
van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

8. Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of je je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement.

9. Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

10. Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

11. Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:
je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;
je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;
- je jouw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;
je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;
- je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;
je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;
- je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

12. Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

13. Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaalt je maandelijks een voorschot servicekosten. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waar je servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het elektraverbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je  op de website van de Rijksoverheid.

14. Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Jouw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van jouw eigen verbruik. Verder betaalt je als huurder belastingen: waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar jouw verzekeringsadviseur.

15. Mogen andere garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (familie) geaccepteerd.

16. Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De woningen van Kop West worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. 

17. Hoe worden de woningen afgewerkt?

Download hier de pdf  van de afwerkstaat, met meer informatie over de afwerking van de keuken, badkamer en  de algemene ruimte.

18. Kan ik parkeren bij mijn woning?

Er komen 85 parkeerplekken. Per woning wordt er één parkeerplek toegewezen. Voor de bezoekers komen er 11 bezoekers parkeerplekken beschikbaar. Bewoners (huurders) komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

19. Kan ik de woning bekijken?

Er wordt hard gebouwd aan de appartementen, uit veiligheidsoverwegingen is het dan ook niet mogelijk om zelfstandig de bouwplek te betreden. Op dit moment zijn we in gesprek om een open dag te organiseren. Zodra we hier een specifieke datum van weten informeren wij u hierover via de website en een nieuwsbrief. 


20. Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen van Kop West maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.